К сожалению, ваша версия браузера устарела и сайт может содержать ошибки.

Пожалуйста установите последнюю версию одного из следующих браузеров:

Жеке мәлiметтердi өңдеу саясаты

Бұл Саясатта «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғауға қатысты қағидаттары мен тәсілдерінің сипаттамасы, «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің дербес деректерді осылай жинау және кейін өңдеуді іске асырған кездегі міндеттері мен жауапкершілігі жазылған.

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і дербес деректерді өңдеу кезінде азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін толық қамтамасыз етеді, оның ішінде жеке өмірі, жеке және отбасылық құпияға қол сұқпаушылық құқықтарын қамтамасыз етеді.

Дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау кезінде «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-інде мынадай қағидаттар қатаң сақталады:

 • адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен еркіндігін сақтау;
 • заңдылық;
 • қолжетімділігі шектеулі дербес деректердің құпиялылығы;
 • субъект, меншік иелері және оператор құқықтарының теңдігі;
 • жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 • дербес деректерді алу және жинау «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің іске асыратын міндеттерді орындауға қажет және жеткілікті дербес деректерді жинау арқылы жүзеге асырылады;
 • «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і дербес деректерді оларды жинаудың мәлімделген мақсаттарында ғана пайдаланады;
 • егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, дербес деректерді сақтау мерзімі оларды жинау және өңдеу мақсаттарына қол жеткізу күнімен анықталады;
 • дербес деректерді жинау және өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттар мен ережелерді сақтау арқылы іске асырылады.

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і жинайтын және өңдейтін дербес деректердің субъектілері төменде көрсетілген:

 • жұмысқа орналасуға үміткерлер;
 • қызметкерлер;
 • контрагент өкілдері;
 • клиенттер – жеке тұлғалар;
 • корпоративтік клиент өкілдері – заңды тұлғалар.

ДД жинау және өңдеу мақсаттары

Жұмысқа орналасуға үміткерлердің дербес деректерін жинау және өңдеудің мақсаты қызметкерлерді іріктеу және жалдау болып табылады.

Қызметкерлердің дербес деректерін жинау және өңдеудің мақсаты – «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтауды қамтамасыз етуі, жұмысқа орналастыруға, оқытуға жәрдемдесуі, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының Салық кодексіне, заңдарға, атап айтқанда: «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының заңына, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес әртүрлі жеңілдіктерді пайдалануды қамтамасыз ету үшін қызметкерлерді тіркеуді ұйымдастыруы болып табылады.

Контрагент өкілдерінің дербес деректерін жинау және өңдеу мақсаттары – шарт жасасу және оны орындау, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау болып табылады.

Клиенттердің дербес деректерін жинау және өңдеу мақсаттары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау және шарттарды орындау, маркетинг зерттеулерін және науқандар жүргізу, сервистік қызмет көрсету, «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і ұсынатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді дамыту, сондай-ақ сатып алушылардың қажеттіліктерін зерттеу және сатып алушыларға қызмет көрсету сапасын жақсарту болып табылады.

Дербес деректердің құпиялылығы және дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру мүмкіндігі

Қазақстан Республикасының заңнамасына және «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і жергілікті құқықтық актілеріне сәйкес дербес деректерге деген қолжетімділік шектеулі болады.

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і субъектінің немесе оның заңды өкілінің келісімісіз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа заңдық негіздемесі болмаса, өзінің кәсіптік қызметі нәтижесінде алған дербес деректерді жарияламайды және таратпайды.

Кәсіптік, қызметтік қажеттілікке, сондай-ақ еңбек қарым-қатынастарына байланысты дербес деректерге қолжетімділік алған «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і қызметкерлері :

 • еңбек шартында;
 • дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты нұсқаулықтарда анықталатын жиналған және өңделген дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді қабылдайды.

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері негізінде және оларды орындау мақсатында жиналған және өңделген дербес деректерге қолжетімділік мемлекеттік билік органдарына олардың сұранымы бойынша беріледі.

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і өзінің үшінші тұлғалармен жасалған тиісті шарттарында анықталған талаптар негізінде қызмет көрсетуге мүмкіндік беру мақсатында дербес деректерді қорғайды және құпиялылығын қамтамасыз ететін мұндай тұлғаларға дербес деректерді бере алады.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і қорғаудың қажетті және жеткілікті құқықтық, техникалық және ұйымдастыру шараларын қолдана отырып, дербес деректерді трансшекаралық беруді іске асыра алады.

Дербес деректердің қауіпсіздігі

«ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і деректерді жинау, сақтау және өңдеу процестері мен қауіпсіздік шараларына ішкі тексеру жүргізу, сондай-ақ «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і дербес деректерді сақтайтын жүйелерге рұқсатсыз қол жеткізудің алдын алу үшін деректердің сыртқы қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы мынадай мақсаттарда субъектілердің дербес деректерін қорғау үшін қажетті құқықтық, техникалық және ұйымдастыру шараларын қолданады:

 • жеке өмірге және отбасылық құпияға қол сұқпаушылық құқықтарын жүзеге асыру;
 • олардың бүтіндігі мен түгелдігін қамтамасыз ету;
 • олардың құпиялылығын сақтау;
 • оларға қолжетімділік құқықтарын іске асыру;
 • оларды заңсыз жинау және өңдеудің, атап айтқанда, рұқсатсыз қол жеткізудің, өзгертудің, ашудың, таратудың немесе жоюдың алдын алу.

Дербес дерек субъектілерінің құқықтары мен міндеттері

Дербес деректер артық болса немесе олардың жинау және өңдеудің мақсаттарына қол жеткізілген жағдайда, сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген өзге жағдайларда «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і оларды жою үшін лайықты шара қолданады.

Дербес деректер Субъектісі «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-інде өзі туралы қандай дербес деректердің бар екенін білгісі келсе немесе кез келген толық емес, нақты емес немесе ескірген дербес деректерді толықтырғысы, иесіздендіргісі немесе жойғысы келсе, не «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-і Субъектісінің дербес деректерін өңдеуін тоқтатқысы келсе немесе басқа да заңдық негіздемелері болған жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес және белгіленген тәртіппен «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-ның Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ-сы, Қонаев к-сі, 77, PARK VIEW БО, 6 қабат, 07 кеңсе мекенжайына жүгініп, мұндай құқығын іске асыра алады.

Бұл ретте кейбір жағдайларда (мысалы, Субъект өзінің дербес деректерін жойғысы келсе немесе оларды өңдеуді тоқтатқысы келсе) мұндай жүгіну салдарынан «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-нің өз дербес деректерін кері қайтарып алған Субъектіге әрі қарай қызмет көрсетілмеуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы Субъектінің жоғарыда көрсетілген құқықтарына қатысты шектеулер мен басқа да шарттар қоя алады.

Кері байланыс

Осы Саясатқа қатысты қосымша сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болған жағдайда кез келген уақытта сайтқа ( https://leroymerlin.kz/feedback/) жарияланған Клиенттік қолдау нысанын толтыру арқылы «ЛЕРУА МЕРЛЕН ҚАЗАҚСТАН» ЖШС-імен хабарласа аласыз.